Spółka typu spin-out powstała przy
    Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
W roku 2009 grupa naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego uzyskała finansowanie Projektu (Fundusze strukturalne UE, Działanie 1.3.1 PO IG). „Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych – FLAWOPIRYNA”. Projekt był realizowany w latach 2009-2013 (budżet 7,1 mln zł). W toku realizacji projektu "Flawopiryna" z roślin dostępnych w Polsce zostały wyizolowane preparaty polifenolowe. Ich bioaktywność została określona z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, metod agregacji płytek krwi oraz biologii molekularnej na krwi ludzkiej, komórkach oraz modelach zwierzęcych. W wyniku realizacji Projektu wyłoniono kilka obiecujących preparatów o oczekiwanych właściwościach. Preparatem, który z przyczyn ekonomicznych wydaje się być najlepszym kandydatem na suplement diety okazał się ekstrakt z chmielu. Jego zaletą oprócz pożądanych właściwości biologicznych jest tani surowiec. Preparat ten został określony jako Flawopiryna.Uzyskane wyniki posłużyły do dokonania 4 zgłoszeń patentowych (3 zgłoszenia krajowe i 1 międzynarodowe w trybie PCT).
  1. Różalski M, Golanski J, Watala C, Labieniec M, Koziolkiewicz M, Podsedek A, Sosnowska D, Redzynia M, Przygodzki T, Luzak B, Boncler M Polyphenolic formulation, its preparation and use. 2012, Międzynarodowe zgłoszenie patentowe w systemie PCT (PCT/PL2012/000063).
  2. Różalski M, Golański J, Watała C, Łabieniec M, Koziołkiewicz M, Podsędek A, Sosnowska D, Redzynia M. Preparat polifenolowy o działaniu przeciwpłytkowym, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu przeciwpłytkowym. Zgłoszenie patentowe w UP RP, 2011, P.395897.
  3. Luzak B, Boncler M, Watała C, Łabieniec M, Koziołkiewicz M, P odsędek A, Sosnowska D, Redzynia M. Preparat polifenolowy o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego. Zgłoszenie patentowe w UP RP, 2011, P.395898.
  4. Przygodzki T, Watała C, Łabieniec M, Koziołkiewicz M, Podsędek A, Sosnowska D, Redzynia M. Preparat polifenolowy o działaniu ochronnym w stanie utrzymującej się hiperglikemii, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego. Zgłoszenie patentowe w UP RP, 2011, P.395899.
Informacja w formie ulotki.
Copyright Nazwa.pl